Tuesday, October 16, 2007

андааа санда

Posted by Picasa

3 comments:

massagan said...

Sizding suretinizdi esh elestetpeppin.

Aitpakshy shishe iship otyrsyzdar ma?

М.А said...

shishe degeningizdi tüsinbedim. Tartyp otyrghanymyz parsysha-Kalyan, turikshesi-Nargile, iship otyrghanymyz-shay men capuchino. salemmen

massagan said...

Turikshe Nargile dei me bilmeimin, arapshasy shishe boluy kerek.

Jemistin tutinin damin soru..